Podpořte nás

Naši sponzoři a partneři

Naši dárci

Za finanční podporu děkujeme:

Rozvoj programu Senioři píší Wikipedii
Rozvoj programu Senioři píší Wikipedii
Podpora WikiCampu
Rozvoj Wikipedie

Individuálním dárcům, kteří nás podporují prostřednictvím Darujme.cz nebo finančními dary přímo na náš otevřený sbírkový účet číslo 2400498636/2010.

Za materiální podporu děkujeme:

Ceny do soutěží
Podpora provozu webu
Právní poradenství
Právní poradenství
Ceny do soutěží
Darování notebooků
Sleva na služby
Inzertní služby
Sleva na služby

Naši partneři

Za spolupráci a vzájemnou podporu děkujeme: