Podpořte nás

Wikidata/Tech programy

V současném světě už nestačí jen psát internetovou encyklopedii. Budujeme pro ni obrovskou datovou základnu jménem Wikidata, z níž budou moci čerpat všichni. Zveme české veřejné instituce i jednotlivce s vášní pro data, aby nám pomohli s tvorbou této otevřené celosvětové kolaborativně vytvářené databáze propojených strukturovaných dat.

Program Výukové aktivity

Pořádáme různé vzdělávací akce zaměřené na technickou stránku projektů Wikimedia a zejména na různé aspekty Wikidat. Minimálně jednou ročně se koná Wikidata workshop pro začátečníky (např. na téma jazyku SPARQL). Členové naší komunity také příležitostně organizují různé menší specializované workshopy na rozličná pokročilejší témata nebo přednáší na akademické půdě.

Více informací

Program Datová spolupráce s institucemi

Rozvíjíme spolupráci s různými českými veřejnými institucemi a dalšími provozovateli databází. Odpovídáme na nejrůznější technické i právní otázky, propagujeme tato témata v médiích a u vybraných významných databází se technicky podílíme na jejich integraci s Wikidaty. Tam, kde naše síly nestačí, pomáháme s hledáním a zaškolením tzv. wikidatistů-rezidentů, kteří jsou zaměstnáni institucí za účelem „wikifikace“ její databáze.

Více informací

Kalendář událostí

13. 10. 2022

Online

Wikidata workshop – říjen 2022

Nenalezeny žádné události.

Wikidata/Tech novinky

Blíže o programech

Autor: Jiří Sedláček, CC BY-SA 4.0

Výukové aktivity

V rámci výukových aktivit podporujeme tři typy vzdělávání, a to pro začátečníky, pro pokročilé, a do třetice pro lektory, kteří budou usilovat další rozvoj aktivit kolem Wikidat.

Podporujeme prezentaci přednášek k tématu Wikidat na konferencích a tvorbu video návodů pro výuku.

Dále podporujeme psaní článků o nástrojích a aplikacích postavených na Wikidatech a překlady návodů pro uživatele.

Více informací o událostech na stránkách WikiProject Czech Republic – události.

Autor: MODUNET, CC BY-SA 2.0

Datová spolupráce s institucemi

Naše aktivity vzhledem k institucím sestávají z klíčových aktivit:

  • Pomoci instituci pochopit, v jaké formě by data měla poskytovat, aby nejlépe naplnila svou funkci zdroje dat.
  • Pomoci instituci změnit procesy tak, aby více vyhovovaly potřebám propojení s Wikidaty a dalšími systémy.
  • Pomoci instituci pochopit, jak využít propojení s Wikidaty.
  • Pomoci instituci s vzděláváním zaměstnanců či hledání spolupracovníků externě.

Více podrobných informací najdete na stránkách WikiProject Czech Republic – informace pro instituce.