Support us

Spolupráce s námi

Wikimedia Česká republika se stále rozrůstá a přivítá jak nové externí spolupracovníky, kteří mají zájem o spolupráci, tak dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do činností spolku. Samozřejmě si také vážíme všech partnerských institucí, spolu se kterými spolupracujeme na dosahování cílů našeho spolku.

How to become our external collaborator?

We are looking for:

 • lecturers – for courses – writing Wikipedia, contributing to Wikimedia Commons or Wikidata all over the republic/online
 • residents – to collaborating and partner organizations – that is, someone who will contribute for the given organization to Wikimedia projects (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata) – currently, we are looking for a resident for Prague Zoo

Want to become an external collaborator? Do not hesitate to contact us at info@wikimedia.cz.

How to become a volunteer for Wikimedia Czech Republic?

The entire Wikimedia movement was built and still works on the principle of volunteering. Thousands of volunteers all over the world contribute to Wikimedia projects in a wide variety of ways, for example in the role of:

 • editors, photographers, developers, lecturers, event organizers, contact persons in GLAM organizations and numerous other

The association supports volunteers in diverse ways, for example by:

 • offering compensation for expanses connected with volunteering (We Photograph Czechia project) 
 • providing material and organizational support (lending photographic and other equipment)
 • supporting local projects and partnerships (via Community minigrants)
 • networking with other volunteers and active members of the Czech community
 • supporting international cooperation

What forms of volunteering are welcomed?

 • organization of local events – educational events for the local community – editathons, lectures, exhibitions, trainings
 • organization of community events – photographic and editing workshops (Wikicity etc.), trainings for editors and photographers
 • creation of local partnerships – the acquisition of content for Wikimedia projects from local public (GLAM) institutions – (galleries, libraries, museums, archives etc.)
 • creation of PR materials – videos, photographs etc.

Want to become a volunteer? Do not hesitate to contact us at info@wikimedia.cz

How to become a partner of Wikimedia Czech Republic?

In order to further develop our Wiki-projects, we are looking for new, mutually enriching strategic partnerships with national and local institutions.

There are numerous forms of possible cooperation – sharing multimedia content and data for Wiki-projects, realization of joint projects, offering venues for our events, holding joint events for the public etc.

Types of partnership:

 • partnership with public institutions (galleries, libraries, archives, museums etc.) – especially on social projects aimed at sharing free content (free works, photos, data etc.) for Wikimedia projects – for example National Library or Prague City hall – learn more 
 • cooperation with institutions with which we host joint events – editing marathons (editathons) or trainings – for example Goethe-Institute Prague, ELPIDA
 • membership or cooperation with professional and amateur organizations – in pursuit of mutual goals – for example DigiKoalice and others
 • cooperation with other organizations or individuals that support our non-profit operations – for example Václav Havel Library

Pokud máte zájem o partnerství, neváhejte nás kontaktovat na info@wikimedia.cz.

Přehled našich partnerů