Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=echomarkread

(main | echomarkread)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: Echo
  • Licence: MIT

Mark notifications as read for the current user.

Parametry:
list

A list of notification IDs to mark as read.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
unreadlist

A list of notification IDs to mark as unread.

Hodnoty oddělujte pomocí | nebo alternativou. Maximální počet hodnot je 50 (pro boty 500).
all

If set, marks all of a user's notifications as read.

Typ: boolean (podrobnosti)
sections

A list of sections to mark as read.

Hodnoty (oddělené | nebo alternativou.): alert, message
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.