Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=echomarkseen

(main | echomarkseen)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: Echo
  • Licence: MIT

Mark notifications as seen for the current user.

Parametry:
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
type

Type of notifications to mark as seen: 'alert', 'message' or 'all'.

Tento parametr je povinný.
Jedna z následujících hodnot: alert, message, all
timestampFormat

Timestamp format to use for output, 'ISO_8601' or 'MW'. 'MW' is deprecated here, so all clients should switch to 'ISO_8601'. This parameter will be removed, and 'ISO_8601' will become the only output format.

Jedna z následujících hodnot: ISO_8601, MW
Implicitní hodnota: MW
Příklad:
Označit oznámení všech typů jako přečtená
api.php?action=echomarkseen&type=all [otevřít v pískovišti]