Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=thank

(main | thank)
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: Thanks
  • Licence: MIT

Send a thank-you notification to an editor.

Parametry:
rev

ID revize, za kterou se má někomu poděkovat. Toto nebo 'log' musí být uvedeno.

Hodnota nesmí být nižší než 1.
Typ: celé číslo
log

ID záznamu, za který se má poděkovat. Nutné uvést buď toto, nebo 'rev'.

Hodnota nesmí být nižší než 1.
Typ: celé číslo
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
source

A short string describing the source of the request, for example diff or history.

Příklad:
Send thanks for revision ID 456, with the source being a diff page
api.php?action=thank&revid=456&source=diff&token=123ABC [otevřít v pískovišti]