Nápověda k MediaWiki API

Toto je automaticky generovaná dokumentační stránka k MediaWiki API.

Dokumentace a příklady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=visualeditoredit

(main | visualeditoredit)
  • Tento modul je interní nebo nestabilní. Jeho funkčnost se může bez předchozího upozornění změnit.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění ke čtení.
  • Tento modul vyžaduje oprávnění k zápisu.
  • Tento modul přijímá pouze požadavky POST.
  • Zdroj: VisualEditor
  • Licence: MIT

Save an HTML5 page to MediaWiki (converted to wikitext via the Parsoid service).

Parametry:
paction

Action to perform.

Tento parametr je povinný.
Jedna z následujících hodnot: serialize, serializeforcache, diff, save
page

Stránka, na níž budou provedeny změny.

Tento parametr je povinný.
token

Token typu „csrf“ získaný pomocí action=query&meta=tokens.

Tento parametr je povinný.
wikitext

The wikitext to act with.

section

The section on which to act.

sectiontitle

Title for new section.

basetimestamp

Při ukládání toto nastavte na časové razítko revize, která se editovala. Slouží k detekci editačních konfliktů.

starttimestamp

Při ukládání toto nastavte na čas, kdy byla stránka načtena. Slouží k detekci editačních konfliktů.

oldid

Číslo revize, které se má použít (výchozí: poslední revize). Pro novou stránku použijte „0“.

minor

Označit jako malou editaci.

watch

Add the page to the current user's watchlist.

html

HTML, které bude posláno do Parsoidu namísto wikitextu.

etag

ETag, který se má poslat.

summary

Shrnutí editace.

captchaid

Identifikátor Captcha (při ukládání s Captcha reakcí).

captchaword

Odpověď na Captcha (při ukládání s Captcha reakcí).

cachekey

Použít výsledek předchozího požadavku serializeforcache s tímto klíčem. Přepíše html.