Často kladené otázky/Dary a sbírka WMF

Z Wikimedia ČR
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dary sdružení; sbírky pořádané nadací Wikimedia Foundation

Je možné odečíst dar na Wikipedii ze základu daně z příjmu?

Podle Zákona o dani z příjmu je možné odečíst ze základu daně „hodnotu darů poskytnutých (...) právnickým osobám, a to se sídlem na území České republiky nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu na financování vědy a vzdělání, (...), kultury...“. Wikimedia Česká republika toto ustanovení splňuje a dary našemu sdružení tak jsou odčitatelné ze základu daně z příjmu. Wikimedia Foundation jako organizace se sídlem v USA tuto podmínku nesplňuje.

Potvrzujete přijetí daru pro daňové potřeby?

Ano, ale pouze pro dary poskytnuté na účet Wikimedia Česká republika. Stačí zaslat mail, ve kterém jednoznačně identifikujete svůj předchozí dar, s kontaktními údaji, na jaké má být zasláno potvrzení. Případně nás kontaktujte předem k domluvě na jiném postupu.
Pro dary ve prospěch nadace Wikimedia Foundation naše sdružení samo o sobě poskytnout podobné potvrzení nemůže. Pokud si myslíte, že navzdory omezení pro daňové odpočty uvedené výše podobné potvrzení o daru upotřebíte, můžeme zprostředkovat jeho doručení z ústředí Wikimedia Foundation.

Můžu se sdružením Wikimedia Česká republika uzavřít darovací smlouvu?

Ano, je to možné. Pokud potřebujete darovací smlouvu, napište nám na výše uvedený mail. Ve většině případů ale pro daňové účely stačí potvrzení o přijetí daru.

Nemám účet Pay-Pal. Co s tím?

Můžete poskytnout dar sdružení Wikimedia Česká republika převodem na účet sdružení. Také můžete naše sdružení požádat o zprostředkování daru nadaci Wikimedia Foundation. V takovém případě dostanete pokyny, jak provést platbu. Zároveň upozorňujeme na to, že naše sdružení v takovém případě z daru odebere částku na administrativní náklady související s převodem do USA. Malé dary, které by nepokryly ani tyto náklady, musíme odmítnout.

Je možné převést můj dar m-platbou?

Ne, v tuto chvíli to možné není.