Členství

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Členství ve spolku Wikimedia Česká republika nabízí možnost plně se podílet na jeho akcích a využívat bez překážek materiální i nemateriální pomoc.

Podmínky členství

  • Věk minimálně 15 let, u nezletilých se vyžaduje souhlas zákonného zástupce.
  • Souhlas se stanovami a se zpracováním osobních údajů vyjádřený písemně na přihlášce.
  • Ověření totožnosti žadatele (jméno a datum narození dle přihlášky) a schválení členství Radou spolku.
  • Včasná úhrada ročního členského příspěvku.

Doporučený postup

Ověření totožnosti
  • Při odevzdání přihlášky nebo kdykoliv do nejbližší valné hromady předložte doklad totožnosti – občanský průkaz, pas, řidičský průkaz nebo odpovídající.
Členský příspěvek
  • Po schválení přihlášky obdržíte pokyny jak uhradit členský příspěvek (200 Kč, pro mladší osmnácti let 100 Kč). Učiňte tak do 90 dnů od data rozhodnutí, jinak nárok na přijetí zaniká.

Alternativní postupy

Kontaktujte některého ze členů Rady a dohodněte se s ním, pokud máte zájem:

  • nechat údaje na přihlášce ověřit jiným členem spolku,
  • postupovat jinak než výše uvedeným způsobem,
  • získat sympatizující členství pro fyzickou nebo i právnickou osobu.