Lidé

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Wikimedia Česká republika je spolek, jehož členové spolupracují na rozvíjení české Wikipedie a jejích sesterských projektů a zajímají se o svobodnou tvorbu obecně. Dle stanov je nejvyšším orgánem valná hromada (tj. jednání všech členů spolku), která se obvykle koná jednou ročně. Mezi valnými hromadami vede spolek rada v čele s předsedou. Dalším orgánem spolku je revizní komise.

Wikimedia Česká republika má v současné době 69 řádných, dva sympatizující a tři čestné členy.

Rada

  • Josef Klamo
    Josef Klamo
    předseda rady
    josef.klamo@wikimedia.cz
  • Jan Groh
    místopředseda
    jan.groh@wikimedia.cz
  • Jan Loužek
    radní
    jan.louzek@wikimedia.cz
  • Vojtěch Dostál
    radní
    vojtech.dostal@wikimedia.cz
  • Wikimedia Foundation office camera shy.png
    Fotka není k dispozici
    Karel Čapka
    radní
    karel.capka@wikimedia.cz
  • Revizní komise

  • Jiří Dlouhý
    Jiří Dlouhý
    člen revizní komise
    jiri.dlouhy@wikimedia.cz
  • Jiří Sedláček
    člen revizní komise
    jiri.sedlacek@wikimedia.cz
  • Michal Staša
    Michal Staša
    člen revizní komise
    michal.stasa@wikimedia.cz
  • Zaměstnanci

  • Klára Joklová
    výkonná ředitelka
    klara.joklova@wikimedia.cz
  • Lucie Schubert
    Lucie Schubert
    manažerka vzdělávacích aktivit
    lucie.schubert@wikimedia.cz
  • Jakub Holzer
    Jakub Holzer
    projektový manažer pro multimédia
    jakub.holzer@wikimedia.cz
  • Lenka Kučerová
    Lenka Kučerová
    koordinátorka programu Senioři píší Wikipedii a Studenti píší Wikipedii
    lenka.kucerova@wikimedia.cz, seniori@wikimedia.cz, studenti@wikimedia.cz
  • Vojtěch Veselý
    lektor, metodik programu Senioři píší Wikipedii,
    administrátor grantů
    vojtech.vesely@wikimedia.cz
  • Wikimedia Foundation office camera shy.png
    Fotka není k dispozici
    Oleksandra Sydorenko
    administrativní pracovnice
    oleksandra.sydorenko@wikimedia.cz
  • Michaela Buriánková
    Michaela Buriánková
    fundraiserka
    michaela.buriankova@wikimedia.cz
  • Wikimedia Foundation office camera shy.png
    Fotka není k dispozici
    Lucie Jonáčková
    PR, komunikace
    lucie.jonackova@wikimedia.cz
  • Organiogram WMČR
    Organiogram WMČR
  • Další členové

    Každý další člen je vítán, aby si v této sekci vytvořil vlastní profil. V současné době máme přes 50 členů, a tento seznam je tedy dle § 236 odst 3. občanského zákoníku označen za neúplný. Úplný seznam členů je dostupný řádným členům spolku.

    Čestní členové

    Čestné členství obdržely tyto osoby, které se výrazně zasloužily o realizaci cílů spolku:

    • Miroslav Malovec – 25. května 2014 za významnou roli při založení české Wikipedie
    • prof. Jan Sokol – 26. května 2014 za šíření dobrého jména české Wikipedie
    • Matěj Myška – 30. dubna 2016 za budování základů pro šíření svobodné tvorby

    Řádní členové

  • Jaro Zastoupil
    člen
    jaro.zastoupil@wikimedia.cz
  • Marek Blahuš
    člen
    marek.blahus@wikimedia.cz
  • Pavel Hrdlička
    člen
    pavel.hrdlicka@wikimedia.cz
  • Dominik Matus
    člen
    dominik.matus@wikimedia.cz
  • Michal Reiter
    člen
    michal.reiter@wikimedia.cz
  • Martin Urbanec
    člen/správce IT
    martin.urbanec@wikimedia.cz