Lidé

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Wikimedia Česká republika je občanské sdružení, jehož členové spolupracují na rozvíjení české Wikipedie a jejích sesterských projektů a zajímají se o svobodnou tvorbu obecně. Dle stanov je nejvyšším orgánem valná hromada (tj. jednání všech členů sdružení), která se obvykle koná jednou ročně. Mezi valnými hromadami vede sdružení rada v čele s předsedou. Dalším orgánem sdružení je revizní komise.

Rada

Povinnosti a práva rady jsou popsány ve stanovách v bodu 7. Celou radu najednou lze kontaktovat na emailu radaatwikimedia.cz, který bude přesměrován na výše uvedené. Wikimedia Česká republika nemá v současnosti placeného zaměstnance, všechny funkce jsou vykonávány na dobrovolné bázi a ve volném čase všech zúčastněných – mějte proto prosím strpení, odpovíme vám ihned, jakmile nám to naše povolání umožní.

Wikimedia Michal Reiter (CCBYSA Petr Broz).jpg Michal Reiter (Limojoe) – předseda

Mgr. Michal Reiter se stal počátkem roku 2011 zprvu členem rady našeho sdružení a kontaktní osobou pro tisk, později po nějakou dobu zastával funkci pokladníka a od června 2011 je předsedou sdružení. Tato funkce byla potvrzena na Valné hromadě v dubnu 2013.

Email: michal.reiteratwikimedia.cz

Wikimedia Jan Louzek (CCBYSA Matej Batha).jpg Jan Loužek (Aktron) – místopředseda

Bc. Jan Loužek je radním od června 2011. V roce 2012 se velmi angažoval v organizaci fotografické soutěže Wiki miluje památky, jinak je jeho parketou komunikace se zahraničními pobočkami východního okruhu – zejména polskou, srbskou aj. Od května 2013 zastává rovněž pozici místopředsedy sdružení.

Email: jan.louzekatwikimedia.cz

Image of none.svg Jaro Zastoupil (Gampe) – radní, hospodář

Ing. Jaro Zastoupil doplnil sestavu rady Wikimedie ČR v květnu 2012 poté, co byl zvolen v korespondenčním hlasování na prázdné 5. místo v radě. Tato jeho pozice byla potvrzena i Valnou hromadou 2013. Jeho doménou jsou zejména tzv. GLAM aktivity (spolupráce s knihovnami, galeriemi, archívy apod.) a dále zodpovědně zastává funkci pokladníka sdružení.

Email: jaro.zastoupilatwikimedia.cz

Vojtech D WMCZ.jpg Vojtěch Dostál (Vojtech.dostal) – radní

Vojtěch Dostál je členem rady od října 2013; na české Wikipedii je aktivní od roku 2007. Ve sdružení se zabývá projektem Studenti píší Wikipedii a koordinací Mediagrantu, který usiluje o pořizování fotografií z České republiky.

Email: vojtech.dostalatwikimedia.cz

Image of none.svg Dominik Matus (Dominikmatus) – radní

Dominik Matus je členem rady od října 2013.

Email: dominik.matusatwikimedia.cz

Revizní komise

Povinnosti a práva revizní komise jsou popsány v bodu 8 stanov. Emailové spojení na komisi je následující: revizni.komiseatwikimedia.cz. V současné sestavě působí revizní komise od března 2012.