Podpořte nás

Wikimedia ČR je signatářem poziční zprávy ke směrnici 2019/790

Wikimedia ČR a další instituce poslaly výzvu ministerstvu kultury, politikům a senátorům České republiky, aby vzali v úvahu poziční zprávu ke směrnici 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu vypracovanou organizací Open Content, z.s. Směrnice ovlivní mnoho aspektů pohybu na internetu, užití děl pro vědu, výzkum, výuku a vzdělávání nebo nakládání s obsahem, který vytváří jednotliví uživatelé internetu. Více na blogu.