Podpořte nás

Vzdělávací EDU programy

Otevřený přístup k informacím a poznání je v dnešním světě již nutností. Vyžaduje ale také určité dovednosti. Skrze vzdělávací aktivity naplňuje Wikimedia svoje poslání přispívat ke světu otevřeného poznání a celoživotního vzdělávání.  Přispíváme k přílivu nováčků, napomáháme rozšiřování povědomí o Wikimedia projektech a prohlubujeme vztahy a aktivity v rámci české komunity.

Senioři píší Wikipedii

Nabytá životní moudrost najde své místo na Wikipedii skrze kurzy pro seniory.

Pan profesor Sokol spolu s ostatními přišli s nápadem zapojit seniory do Wikipedie v roce 2013. Od té doby kromě kurzů po celé České republice speciálně pro seniory poskytujeme i online podporu a další vzdělávací akce.

Kromě seniorů se věnujeme také spolupráci s knihovnami a knihovníky, kteří často naše kurzy hostují i vedou.

více

Studenti píší Wikipedii

Konec seminárek, které už nikdo nespatří. Budoucnost patří otevřeným a sdíleným vědomostem.

Poskytujeme studentům a učitelům platformu pro odevzdávání zápočtových prací ve formě článků na Wikipedii. Pomocí nástrojů Nástěnky mohou učitelé zadávat studentům hesla k vypracování a sledovat jejich aktivitu. Vzniká tím profesionálně ověřený obsah a šance tvořit seminárky a články smysluplně při jednom.

více

Uč (s) Wiki

Wiki patří do vzdělávání, udělejte jí místo po svém.

Skrze akreditovaný program Uč (s) Wiki pomáháme učitelům zařadit do vzdělávání ZŠ a SŠ žáků rozvoj kritického myšlení a digitální gramotnosti. Učí se tak pracovat se zdroji a informacemi.

Nejenže pomáháme budoucím přispěvatelům na Wikipedii růst, vzděláváme i její čtenáře.

více

Otevřený vzdělávací program  

Wikimedia je tu pro každého, kdo prahne po poznání. 

Nezapadáte do našich cílových skupin? Nevadí. Stejně se ozvěte, každý se může zapojit. Pomůžeme vám s prvními kroky ve Wiki-světě.

Přihlaste se na kurz, přijďte na některý z Wiki-klubů nebo si přečtěte naše editační příručky. Naživo i online, pro každého něco najdeme.

více

Kalendář událostí

15. 08. 2022

Pondělní Wikiporadna #1

16. 08. 2022

Workshop Uč (s) Wiki – Wikidojo (Týden med. vz.)

17. 08. 2022

Workshop Uč (s) Wiki – Týden med. vzd.

18. 08. 2022

Workshop Uč (s) Wiki – Týden med. vzd.

22. 08. 2022

Pondělní Wikiporadna #1

29. 08. 2022

Pondělní Wikiporadna #1

05. 09. 2022

Pondělní Wikiporadna #1

12. 09. 2022

Pondělní Wikiporadna #1

19. 09. 2022

Pondělní Wikiporadna #1

26. 09. 2022

Pondělní Wikiporadna #1

03. 10. 2022

Pondělní Wikiporadna #1

10. 10. 2022

Pondělní Wikiporadna #1

Vzdělávací novinky

Všechny novinky

Více o programech

Senioři píší Wikipedii

Projektem Senioři píší Wikipedii poskytujeme seniorům prostor sdílet vědomosti, ale i místo pro seznamování a náplň volného času. Do programu zapojujeme také knihovny po celé ČR školením jejích pracovníků v oblasti vzdělávání seniorů. Kurzy pro knihovníky spočívají v trojici volně navazujících školení, která jsou zaměřena na základy Wikipedie a vzdělávání seniorů. Díky nejrozsáhlejší síti knihoven na světě tak učíme seniory pracovat s Wikipedií po celé republice.

Chcete uspořádat seniorské kurzy nebo se zúčastnit? Napište na seniori@wikimedia.cz nebo navštivte seniori.wikimedia.cz.

Studenti píší Wikipedii

O to, aby pečlivě napsané seminárky neležely v šuplíku, usiluje projekt Studenti píší Wikipedii. A nejen to, Wikipedie slouží i jako databáze ještě nezpracovaných témat, a proto může být i dobrou inspirací při vymýšlení vlastního námětu práce. Pomůžeme vám s Nástěnkou nebo zorganizujeme školení, ve kterém se studenti dozví, jak na Wikipedii. Ve spolupráci s odnoží Komunitní programy a multimedia také pořádáme řadu editatonů zaměřených na studentská témata.

Chcete se společně se svými studenty do projektu zapojit? Napište na studenti@wikimedia.cz nebo se podívejte na studenti.wikimedia.cz.

Uč (s) Wiki

Uč (s) Wiki je projekt určen především učitelům žáků 8. a 9. ročníků základních škol a studentů prvních dvou ročníků středních škol. V rámci vzdělávacího programu vám představíme základní (technické) funkce Wikipedie a pomocí příkladů dobré praxe ukážeme, jak je lze využívat jako nástroj pro rozvoj kritického myšlení a digitální gramotnosti.

Napište nám na studenti@wikimedia.cz nebo se podívejte na web Uč (s) Wiky.

Otevřený vzdělávací program

To je nabídka vzdělávání se zaměřením jak na širokou veřejnost, tak na existující komunitu kolem Wikipedie a ostatních Wikimedia projektů. Otevřený je program proto, že je skutečně v mnoha ohledech otevřeným polem – zahrnuje množství cílových skupin, snaží se přiblížit oblasti a témata méně pokrytá našimi ostatními vzdělávacími programy.

Otevřenost programu je namířena směrem ven k širší veřejnosti i směrem dovnitř – podporuje aktivity, které jsou přínosem pro již existující komunitu. 

Patří sem:

  1. vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost,
  2. podpora komunitních vzdělávacích aktivit, 
  3. každoroční Wikikonference,
  4. práce s širokým lektorským týmem Wikimedia,
  5. strategické spolupráce a partnerství v oblasti vzdělávání,
  6. tvorba a diseminace vzdělávacích materiálů v režimu otevřených zdrojů (OER)

Vyzkoušejte wikiklub, či si pro začátek přečtěte naši příručku pro začátečníky Jak psát Wikipedii.