Podpořte nás

Vzdělávací EDU programy

Otevřený přístup k informacím a poznání je v dnešním světě již nutností. Vyžaduje ale také určité dovednosti. Skrze vzdělávací aktivity naplňuje Wikimedia svoje poslání přispívat ke světu otevřeného poznání a celoživotního vzdělávání.  Přispíváme k přílivu nováčků, napomáháme rozšiřování povědomí o Wikimedia projektech a prohlubujeme vztahy a aktivity v rámci české komunity.

Senioři píší Wikipedii

Nabytá životní moudrost najde své místo na Wikipedii skrze kurzy pro seniory.

Pan profesor Sokol spolu s ostatními přišli s nápadem zapojit seniory do Wikipedie v roce 2013. Od té doby kromě kurzů po celé České republice speciálně pro seniory poskytujeme i online podporu a další vzdělávací akce.

Kromě seniorů se věnujeme také spolupráci s knihovnami a knihovníky, kteří často naše kurzy hostují i vedou.

více

Studenti píší Wikipedii

Konec seminárek, které už nikdo nespatří. Budoucnost patří otevřeným a sdíleným vědomostem.

Poskytujeme studentům a učitelům platformu pro odevzdávání zápočtových prací ve formě článků na Wikipedii. Pomocí nástrojů Nástěnky mohou učitelé zadávat studentům hesla k vypracování a sledovat jejich aktivitu. Vzniká tím profesionálně ověřený obsah a šance tvořit seminárky a články smysluplně při jednom.

více

Uč (s) Wiki

Wiki patří do vzdělávání, udělejte jí místo po svém.

Skrze akreditovaný program Uč (s) Wiki pomáháme učitelům zařadit do vzdělávání ZŠ a SŠ žáků rozvoj kritického myšlení a digitální gramotnosti. Učí se tak pracovat se zdroji a informacemi.

Nejenže pomáháme budoucím přispěvatelům na Wikipedii růst, vzděláváme i její čtenáře.

více

Otevřený vzdělávací program  

Wikimedia je tu pro každého, kdo prahne po poznání. 

Nezapadáte do našich cílových skupin? Nevadí. Stejně se ozvěte, každý se může zapojit. Pomůžeme vám s prvními kroky ve Wiki-světě.

Přihlaste se na kurz, přijďte na některý z Wiki-klubů nebo si přečtěte naše editační příručky. Naživo i online, pro každého něco najdeme.

více

Kalendář událostí

19. 05. 2022

Online

Online kurz Senioři píší Wikipedii pro začátečníky ve spolupráci s centrem Elpida

20. 05. 2022

Online

Online kurz Senioři píší Wikipedii pro začátečníky

23. 05. 2022

Praha

Workshop editování Wikipedie

23. 05. 2022

Online

Online kurz Senioři píší Wikipedii pro pokročilé

23. 05. 2022

1Lib1Ref – open hour pro knihovníky

24. 05. 2022

Online

Online kurz Wikimedia Commons

30. 05. 2022

Online

Online kurz Senioři píší Wikipedii pro pokročilé

31. 05. 2022

Online

Online kurz Wikimedia Commons

06. 06. 2022

Praha

Jak učit seniory psát Wikipedii

06. 06. 2022

Online

Online kurz Senioři píší Wikipedii pro pokročilé

20. 06. 2022

Online

Online kurz Senioři píší Wikipedii pro pokročilé

23. 06. 2022

Otevřená Wikimedia_Vzdělávací programy

27. 06. 2022

Online

Online kurz Senioři píší Wikipedii pro pokročilé

Vzdělávací novinky

Všechny novinky

Více o programech

Senioři píší Wikipedii

Projektem Senioři píší Wikipedii poskytujeme seniorům prostor sdílet vědomosti, ale i místo pro seznamování a náplň volného času. Do programu zapojujeme také knihovny po celé ČR školením jejích pracovníků v oblasti vzdělávání seniorů. Kurzy pro knihovníky spočívají v trojici volně navazujících školení, která jsou zaměřena na základy Wikipedie a vzdělávání seniorů. Díky nejrozsáhlejší síti knihoven na světě tak učíme seniory pracovat s Wikipedií po celé republice.

Chcete uspořádat seniorské kurzy nebo se zúčastnit? Napište na seniori@wikimedia.cz nebo navštivte seniori.wikimedia.cz.

Studenti píší Wikipedii

O to, aby pečlivě napsané seminárky neležely v šuplíku, usiluje projekt Studenti píší Wikipedii. A nejen to, Wikipedie slouží i jako databáze ještě nezpracovaných témat, a proto může být i dobrou inspirací při vymýšlení vlastního námětu práce. Pomůžeme vám s Nástěnkou nebo zorganizujeme školení, ve kterém se studenti dozví, jak na Wikipedii. Ve spolupráci s odnoží Komunitní programy a multimedia také pořádáme řadu editatonů zaměřených na studentská témata.

Chcete se společně se svými studenty do projektu zapojit? Napište na studenti@wikimedia.cz nebo se podívejte na studenti.wikimedia.cz.

Uč (s) Wiki

Uč (s) Wiki je projekt určen především učitelům žáků 8. a 9. ročníků základních škol a studentů prvních dvou ročníků středních škol. V rámci vzdělávacího programu vám představíme základní (technické) funkce Wikipedie a pomocí příkladů dobré praxe ukážeme, jak je lze využívat jako nástroj pro rozvoj kritického myšlení a digitální gramotnosti.

Napište nám na studenti@wikimedia.cz nebo se podívejte na web Uč (s) Wiky.

Otevřený vzdělávací program

To je nabídka vzdělávání se zaměřením jak na širokou veřejnost, tak na existující komunitu kolem Wikipedie a ostatních Wikimedia projektů. Otevřený je program proto, že je skutečně v mnoha ohledech otevřeným polem – zahrnuje množství cílových skupin, snaží se přiblížit oblasti a témata méně pokrytá našimi ostatními vzdělávacími programy.

Otevřenost programu je namířena směrem ven k širší veřejnosti i směrem dovnitř – podporuje aktivity, které jsou přínosem pro již existující komunitu. 

Patří sem:

  1. vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost,
  2. podpora komunitních vzdělávacích aktivit, 
  3. každoroční Wikikonference,
  4. práce s širokým lektorským týmem Wikimedia,
  5. strategické spolupráce a partnerství v oblasti vzdělávání,
  6. tvorba a diseminace vzdělávacích materiálů v režimu otevřených zdrojů (OER)

Vyzkoušejte wikiklub, či si pro začátek přečtěte naši příručku pro začátečníky Jak psát Wikipedii.