Odebírejte newsletter

Vzdělávací programy

Otevřený přístup k informacím a poznání je v dnešním světě již nutností. Vyžaduje ale také určité dovednosti. Skrze vzdělávací aktivity naplňuje Wikimedia svoje poslání přispívat ke světu otevřeného poznání a celoživotního vzdělávání.  Přispíváme k přílivu nováčků, napomáháme rozšiřování povědomí o Wikimedia projektech a prohlubujeme vztahy a aktivity v rámci české komunity.

Senioři píší Wikipedii

Nabytá životní moudrost najde své místo na Wikipedii skrze kurzy pro seniory.

V roce 2013 přišel pan profesor Sokol spolu s ostatními s nápadem zapojit seniory do tvorby obsahu na Wikipedii. Od té doby poskytujeme bezplatné kurzy pro seniory po celé České republice, a to jak osobně, tak online. Kromě toho nabízíme i další vzdělávací akce a podporu.

Ať už jste začátečník, nebo pokročilý, senioři jsou důležitou součástí komunity české Wikipedie, kde jsou vždy srdečně vítáni.

více

Programy pro školy

Konec seminárek, které už nikdo nespatří. Budoucnost patří otevřeným a sdíleným vědomostem.

Studenty a učitele seznamujeme s principy otevřené kultury a otevřenými vzdělávacími zdroji (OER), to vše skrze používání a přispívání v jednotlivých projektech Wikimedia. 

Vysokoškolští Studenti píší Wikipedii – v rámci svých předmětů či seminářů.

Středoškoláci a žáci se účastní vzdělávání na klíč, které jim nabízí jejich škola v rámci projektové nebo zájmové výuky.
více

Otevřený vzdělávací program

Wikimedia je tu pro každého, kdo prahne po poznání. 

Nabízíme otevřené kurzy pro veřejnost, organizujeme navazující vzdělávání a podporujeme setkávání naší komunity. Přihlaste se na kurz, přijďte na některý z wikiklubů nebo si přečtěte naše editační příručky. Naživo i online, pro každého něco najdeme. Speciální péči věnujeme knihovnám a zejména knihovníkům, pro které každý rok připravujeme široký výběr vzdělávacích aktivit.

Nezapadáte do našich cílových skupin? Nevadí. Stejně se ozvěte, každý se může zapojit. Pomůžeme vám s prvními kroky ve wiki-světě.

více

Kalendář událostí

15. 07. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

16. 07. 2024

Brno

Wikiklub Brno

17. 07. 2024

Stádlec

Letní škola WikiSkript 2024 – workshop na Wikidata

22. 07. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

23. 07. 2024

Brno

Wikiklub Brno

29. 07. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

30. 07. 2024

Brno

Wikiklub Brno

05. 08. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

06. 08. 2024

Brno

Wikiklub Brno

12. 08. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

19. 08. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

20. 08. 2024

Brno

Wikiklub Brno

26. 08. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

27. 08. 2024

Brno

Wikiklub Brno

02. 09. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

03. 09. 2024

Brno

Wikiklub Brno

05. 09. 2024

Olomouc

Wikiklub Olomouc

09. 09. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

10. 09. 2024

Brno

Wikiklub Brno

11. 09. 2024

Praha

Pravidelný pražský Wikisraz

Vzdělávací novinky

Všechny novinky

Více o programech a aktivitách

Senioři píší Wikipedii

Projektem Senioři píší Wikipedii poskytujeme seniorům prostor sdílet vědomosti, ale i místo pro seznamování a náplň volného času. Do programu zapojujeme také knihovny po celé ČR školením jejích pracovníků v oblasti vzdělávání seniorů. Kurzy pro knihovníky spočívají v trojici volně navazujících školení, která jsou zaměřena na základy Wikipedie a vzdělávání seniorů. Díky nejrozsáhlejší síti knihoven na světě tak učíme seniory pracovat s Wikipedií po celé republice.

Chcete uspořádat seniorské kurzy nebo se zúčastnit? Napište na seniori@wikimedia.cz nebo navštivte seniori.wikimedia.cz.

Programy pro školy

O to, aby pečlivě napsané seminárky neležely v šuplíku, usiluje projekt Studenti píší Wikipedii. A nejen to, Wikipedie slouží i jako databáze ještě nezpracovaných témat, a proto může být i dobrou inspirací při vymýšlení vlastního námětu práce. Pomůžeme vám s Nástěnkou nebo zorganizujeme školení, ve kterém se studenti dozví, jak na Wikipedii. Ve spolupráci s našimi Programy pro komunitu také pořádáme řadu editatonů zaměřených na studentská témata.

Chcete se společně se svými studenty do projektu zapojit? Napište na studenti@wikimedia.cz nebo se podívejte na studenti.wikimedia.cz.

Uč (s) Wiki je projekt určen především učitelům žáků 8. a 9. ročníků základních škol a studentů prvních dvou ročníků středních škol. V rámci vzdělávacího programu vám představíme základní (technické) funkce Wikipedie a pomocí příkladů dobré praxe ukážeme, jak je lze využívat jako nástroj pro rozvoj kritického myšlení a digitální gramotnosti.

Otevřený vzdělávací program

nabízí široké spektrum vzdělávacích možností pro veřejnost i komunitu kolem Wikipedie a ostatních projektů Wikimedia. Pravidelně pořádáme online Wikiporadny, veřejné editatony a osobní setkávání wikipedistů, jako jsou wikisrazy a wikikluby. Spolupracujeme s lektorským týmem Wikimedia a uzavíráme strategická partnerství v oblasti vzdělávání. Důležitou součástí naší činnosti je tvorba a šíření vzdělávacích materiálů v režimu otevřených vzdělávacích zdrojů (OER). Spolupráce s mladými Wikimediány Programy pro knihovny jsou další důležitou částí naší práce. Nabízíme knihovníkům různá školení, včetně kurzů jako Základy Wikipedie pro knihovníky, Workshop psaní Wikipedie a Jak učit seniory psát Wikipedii. Dvakrát ročně se knihovníci zapojují do výzvy 1Lib1Ref, kde přidávají chybějící reference a citace do existujících hesel na Wikipedii. Společně s knihovnami aktivně rozvíjíme portál Mediální gramotnost. Pro více informací navštivte knihovny.wikimedia.cz a neváhejte nám napsat na knihovny@wikimedia.cz.