Odebírejte newsletter

Vzdělávací programy

Otevřený přístup k informacím a poznání je v dnešním světě již nutností. Vyžaduje ale také určité dovednosti. Skrze vzdělávací aktivity naplňuje Wikimedia svoje poslání přispívat ke světu otevřeného poznání a celoživotního vzdělávání.  Přispíváme k přílivu nováčků, napomáháme rozšiřování povědomí o Wikimedia projektech a prohlubujeme vztahy a aktivity v rámci české komunity.

Senioři píší Wikipedii

Nabytá životní moudrost najde své místo na Wikipedii skrze kurzy pro seniory.

Pan profesor Sokol spolu s ostatními přišli s nápadem zapojit seniory do Wikipedie v roce 2013. Od té doby kromě kurzů po celé České republice speciálně pro seniory poskytujeme i online podporu a další vzdělávací akce.

Kromě seniorů se věnujeme také spolupráci s knihovnami a knihovníky, kteří často naše kurzy hostují i vedou.

více

Programy pro školy

Konec seminárek, které už nikdo nespatří. Budoucnost patří otevřeným a sdíleným vědomostem.

Poskytujeme studentům a učitelům platformu pro odevzdávání zápočtových prací ve formě článků na Wikipedii. Pomocí nástrojů Nástěnky mohou učitelé zadávat studentům hesla k vypracování a sledovat jejich aktivitu. Vzniká tím profesionálně ověřený obsah a šance tvořit seminárky a články smysluplně při jednom.

více

Otevřený vzdělávací program

Wikimedia je tu pro každého, kdo prahne po poznání. 

Nezapadáte do našich cílových skupin? Nevadí. Stejně se ozvěte, každý se může zapojit. Pomůžeme vám s prvními kroky ve wiki-světě.

Přihlaste se na kurz, přijďte na některý z wikiklubů nebo si přečtěte naše editační příručky. Naživo i online, pro každého něco najdeme.

více

Kalendář událostí

21. 05. 2024

Brno

Wikiklub Brno

23. 05. 2024

Olomouc

Wikiklub Olomouc

23. 05. 2024

Praha

Wikiklub Praha – Elpida

27. 05. 2024

Online

Kurz Senioři píší Wikipedii – pokročilí – online

27. 05. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

28. 05. 2024

Brno

Wikiklub Brno

30. 05. 2024

Olomouc

Wikiklub Olomouc

30. 05. 2024

Praha

Wikiklub Praha – Elpida

03. 06. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

04. 06. 2024

Online

Večerní Wikiškola XVII.: Wikipedie na cestách

24. 06. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

25. 06. 2024

Brno

Wikiklub Brno

27. 06. 2024

Olomouc

Wikiklub Olomouc

27. 06. 2024

Praha

Wikiklub Praha – Elpida

01. 07. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

02. 07. 2024

Brno

Wikiklub Brno

04. 07. 2024

Olomouc

Wikiklub Olomouc

08. 07. 2024

Online

Pondělní Wikiporadna

09. 07. 2024

Brno

Wikiklub Brno

10. 07. 2024

Praha

Pravidelný pražský Wikisraz

Vzdělávací novinky

Všechny novinky

Více o programech a aktivitách

Senioři píší Wikipedii

Projektem Senioři píší Wikipedii poskytujeme seniorům prostor sdílet vědomosti, ale i místo pro seznamování a náplň volného času. Do programu zapojujeme také knihovny po celé ČR školením jejích pracovníků v oblasti vzdělávání seniorů. Kurzy pro knihovníky spočívají v trojici volně navazujících školení, která jsou zaměřena na základy Wikipedie a vzdělávání seniorů. Díky nejrozsáhlejší síti knihoven na světě tak učíme seniory pracovat s Wikipedií po celé republice.

Chcete uspořádat seniorské kurzy nebo se zúčastnit? Napište na seniori@wikimedia.cz nebo navštivte seniori.wikimedia.cz.

Štěpán Pech, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Studenti píší Wikipedii

O to, aby pečlivě napsané seminárky neležely v šuplíku, usiluje projekt Studenti píší Wikipedii. A nejen to, Wikipedie slouží i jako databáze ještě nezpracovaných témat, a proto může být i dobrou inspirací při vymýšlení vlastního námětu práce. Pomůžeme vám s Nástěnkou nebo zorganizujeme školení, ve kterém se studenti dozví, jak na Wikipedii. Ve spolupráci s našimi Programy pro komunitu také pořádáme řadu editatonů zaměřených na studentská témata.

Chcete se společně se svými studenty do projektu zapojit? Napište na studenti@wikimedia.cz nebo se podívejte na studenti.wikimedia.cz.

Uč (s) Wiki

Uč (s) Wiki je projekt určen především učitelům žáků 8. a 9. ročníků základních škol a studentů prvních dvou ročníků středních škol. V rámci vzdělávacího programu vám představíme základní (technické) funkce Wikipedie a pomocí příkladů dobré praxe ukážeme, jak je lze využívat jako nástroj pro rozvoj kritického myšlení a digitální gramotnosti.

Napište nám na studenti@wikimedia.cz nebo se podívejte na web Uč (s) Wiki.

Otevřený vzdělávací program

To je nabídka vzdělávání se zaměřením jak na širokou veřejnost, tak na existující komunitu kolem Wikipedie a ostatních Wikimedia projektů. Otevřený je program proto, že je skutečně v mnoha ohledech otevřeným polem – zahrnuje množství cílových skupin, snaží se přiblížit oblasti a témata méně pokrytá našimi ostatními vzdělávacími programy.

Otevřenost programu je namířena směrem ven k širší veřejnosti i směrem dovnitř – podporuje aktivity, které jsou přínosem pro již existující komunitu. 

Patří sem:

  1. vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost,
  2. podpora komunitních vzdělávacích aktivit, 
  3. každoroční Wikikonference,
  4. práce s širokým lektorským týmem Wikimedia,
  5. strategické spolupráce a partnerství v oblasti vzdělávání,
  6. tvorba a diseminace vzdělávacích materiálů v režimu otevřených zdrojů (OER)

Vyzkoušejte wikiklub, či si pro začátek přečtěte naši příručku pro začátečníky Jak psát Wikipedii.