Odebírejte newsletter

O nás

Wikimedia Česká republika je neziskovou organizací, která v Česku podporuje rozvoj Wikimedia projektů, což jsou celosvětové komunitní projekty Wikipedie, Wikimedia Commons, Wikidata a jejich sesterské projekty.

Loga projektů

Jsme oficiální českou pobočkou Wikimedia Foundation – spolupracujeme s dalšími pobočkami a organizačními jednotkami hnutí Wikimedia po celém světě se společnou vizí, aby mohl každý člověk svobodně přistupovat a přispívat k veškerým lidským znalostem.

Pobočka má právní formu spolku, který vznikl registrací na Ministerstvu vnitra ČR dne 6. března 2008.

Naše činnost a její smysl

Posláním Spolku je zpřístupňování informací, rozvíjení vzdělanosti a podpora šíření svobodné tvorby, a to prostřednictvím pomoci a podpory růstu Wikipedie a ostatních projektů Wikimedia.

Naše vize zní: „Společně budujeme svět, ve kterém má každý člověk volný přístup k veškerým lidským znalostem a právo k nim svobodně přispívat.“

Cíle Spolku jsou:

  1. Přispívání ke zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel zjednodušením dostupnosti všeobecných a odborných informací ze všech oblastí lidského vědění a činností.
  2. Podpora a šíření svobodné tvorby, zejména děl, která je možno svobodně užívat, šířit a modifikovat.
  3. Podpora a propagace všech Projektů Wikimedia a rozvoj českého hnutí Wikimedia.

Své cíle realizujeme zejména podporou rozvoje a růstu české komunity dobrovolných editorů, fotografů a dalších přispěvatelů do Wikimedia projektů. Dále budováním partnerství, zejména s veřejnými  institucemi, které mohou sdílet svůj obsah pod tzv. svobodnými licencemi a také dalšími aktivitami a akcemi, kterými přispíváme k rozvoji Wikimedia projektů či zisku svobodného obsahu. Více o naší činnosti naleznete v sekci Programy.

Dokumenty/ ke stažení: