Odebírejte newsletter

Naše struktura

Jsme spolek Wikimedia Česká republika. Naši členové, zaměstnanci a dobrovolníci spolupracují na rozvíjení české Wikipedie a dalších projektů Wikimedia, zajímají se o podporu svobodné tvorby a přispívají k ní.

Rada

Dle stanov je nejvyšším orgánem Valná hromada (tj. jednání všech členů spolku), která se obvykle koná jednou ročně. Mezi Valnými hromadami vede spolek Rada v čele s předsedou.

Michal Reiter

předseda Rady

Martin Urbanec

místopředseda Rady

Jan Loužek

člen Rady

Jan Groh

člen Rady

Jiří Sedláček

člen Rady

Jiří Dlouhý

člen Rady

Tadeáš Bednarz

člen Rady

Revizní komise

Revizní komise je tříčlenný kontrolní orgán spolku volený Valnou hromadou. Mezi její zodpovědnost patří například výklad spolkových předpisů mezi VH, schválení výsledků inventur či předložení návrhu ke schválení výroční zprávy.

Josef Klamo

člen Revizní komise

Vojtěch Dostál

předseda Revizní komise

Michal Staša

člen Revizní komise

Zaměstnanecký tým

Projektové činnosti realizuje a dlouhodobé cíle naplňuje zaměstnanecký tým v čele s výkonnou ředitelkou. Spolek spolupracuje s řadou externistů, dobrovolníků a aktivních členů, kteří podporují jeho činnost či realizují dílčí aktivity.

Klára Joklová

výkonná ředitelka

Hynek Kaplan

PR specialista a fundraiser

Markéta Nádeníková

administrativní asistentka

Lucie Schubert

manažerka Vzdělávacích programů
manažerka Programů pro komunitu

Jan Sýkora

koordinátor Vzdělávacích programů
správce sociálních sítí

Pavel Bednařík

hlavní lektor
manažer Programů pro partnerství

Richard Sekerák

koordinátor Programů pro fotografy

Jan Beránek

koordinátor Programů pro editory

Vlastimil Slovák

koordinátor Advokačního programu

○ provozní tým
○ tým Vzdělávacích programů
tým Komunitních programů
○ tým Programů pro partnerství

WIKIMEDIA ČR TÝM čítá v současnosti 9 zaměstnanců,
s celkovým úvazkem cca 4,0 úvazku,
kteří pracují celkem ve 4 týmech.