Odebírejte newsletter

Naše struktura

Jsme spolek Wikimedia Česká republika. Naši členové, zaměstnanci a dobrovolníci spolupracují na rozvíjení české Wikipedie a dalších projektů Wikimedia, zajímají se o podporu svobodné tvorby a přispívají k ní.

Rada

Dle stanov je nejvyšším orgánem Valná hromada (tj. jednání všech členů spolku), která se obvykle koná jednou ročně. Mezi Valnými hromadami vede spolek Rada v čele s předsedou.

Michal Reiter

předseda Rady

Martin Urbanec

místopředseda Rady

Jan Loužek

člen Rady

Jan Groh

člen Rady

Jiří Sedláček

člen Rady

Jiří Dlouhý

člen Rady

Tadeáš Bednarz

člen Rady

Revizní komise

Revizní komise je tříčlenný kontrolní orgán spolku volený Valnou hromadou. Mezi její zodpovědnost patří například výklad spolkových předpisů mezi VH, schválení výsledků inventur či předložení návrhu ke schválení výroční zprávy.

Josef Klamo

člen Revizní komise

Vojtěch Dostál

předseda Revizní komise

Michal Staša

člen Revizní komise

Zaměstnanecký tým

Projektové činnosti realizuje a dlouhodobé cíle naplňuje zaměstnanecký tým v čele s výkonnou ředitelkou. Spolek spolupracuje s řadou externistů, dobrovolníků a aktivních členů, kteří podporují jeho činnost či realizují dílčí aktivity.

Klára Joklová

výkonná ředitelka

Hynek Kaplan

PR specialista a fundraiser

Jana Landsingerová

administrativní asistentka, dočasná koordinátorka programu GLAM

Jan Sýkora

koordinátor Vzdělávacích programů

Pavel Bednařík

hlavní lektor

Lucie Schubert

manažerka Vzdělávacích programů
manažerka Programů pro komunitu

Eva Vele

manažerka Programů pro partnerství

Richard Sekerák

koordinátor Programů pro fotografy

Jan Beránek

koordinátor Programů pro editory

tým Komunitních programů
○ tým Vzdělávacích programů
○ tým Programů pro partnerství
○ provozní tým

WIKIMEDIA ČR TÝM čítá v současnosti 9 zaměstnanců,
s celkovým úvazkem cca 4,0 úvazku,
kteří pracují celkem ve 4 týmech.