Podpořte nás

Naše financování

Naše činnost je financována z několika zdrojů – v dlouhodobé perspektivě se snažíme o vícezdrojové stabilní financování, které zabezpečí realizaci našich aktivit v dlouhodobém horizontu.

Důležitým principem našeho financování je transparentnost a neutralita. Wikimedia ČR je čistě neziskovou organizací.

Finance:

Spolek je finančně podporován z Wikimedia Foundation, z veřejných grantů a individuálními dárci prostřednictvím veřejné sbírky.

Podpořte i vy naši činnost!