Odebírejte newsletter

Naše financování

Naše činnost je financována z několika zdrojů.
V dlouhodobé perspektivě se snažíme o vícezdrojové stabilní financování, které zabezpečí realizaci našich aktivit v dlouhodobém horizontu.

Důležitým principem našeho financování je transparentnost a neutralita. Wikimedia ČR je čistě neziskovou organizací.