Odebírejte newsletter

Studenti ZŠG Vodňany budou psát o svém městě

Náměstí ve Vodňanech

V rámci spolupráce spolu Wikimedia a Knihovny ve Vodňanech vznikl konkrétní projekt provázaný s hodinami mediální výchovy pro žáky místní Základní školy a Gymnázia Vodňany. Studenti 8. ročníků a víceletého gymnázia si budou moci ve dnech 7. a 8. února 2023 společně se zkušenými lektory připravit články v rámci workshopu Dostaň Vodňany na Wikipedii. Žáci a studenti si vyzkouší nejen samotné psaní encyklopedických hesel, ale také práci s intertextovými odkazy, vkládáním referencí, literatury a obrázků.

 

Zobrazit všechny novinky