Odebírejte newsletter

VŠCHT – místo, kde se pracuje s Wikipedií

Studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze mají možnost se zapojit do editace Wikipedie v několika nabízených předmětech. V roce 2022 se tak stalo v rámci předmětů Eukaryotní mikrobiologie a Živočišné buněčné kultury a jejich využití.

První zmíněný předmět připadá na zimní semestr a je veden doktorkou Leonhardt z Ústavu biochemie a mikrobiologie. Té byl i tuto zimu při ruce náš lektor Jaro „Gampe“ Zastoupil, který studentům asistoval při jejich cestě Wikipedií.

Jak taková práce s Wikipedií na vysoké škole probíhala? Samotnému psaní předcházela úvodní přednáška, která studentům osvětlila základní pravidla Wikipedie (pravidla citací, práce s Wikimedia Commons, co je pískoviště, hlavní prostor apod.). Následně studenti tvořili články na témata, která si mohli sami vybrat. Často si vybírali témata, kterým se věnují ve svých diplomových nebo jiných ročníkových pracích, nebo vycházeli ze znalostí nabitých na přednáškách v samotném kurzu Eukaryotní mikrobiologie.

Slovy doktorky Leonhardt: „Eukaryotní mikrobiologie se věnuje všemu, co je malé, ale není to bakterie.“ Díky tomuto předmětu si právě o takových organismech můžete přečíst, ať už o Chlorella vulgaris nebo třeba o Acremonium chrysogenum. Takových článků během semináře vzniklo 12 (každý v minimální délce 2800 znaků).

Tato aktivita by měla proběhnout i příští rok, hlavním úkolem však již nebudou jen nové články, ale taktéž „červené odkazy“ nebo „pahýly“. Nad rámec těchto předmětů se podařilo pro rok 2023 taktéž domluvit spolupráci s členy školního klubu UNIQORN, kteří by rádi vedli při univerzitě něco jako wikipedistický kroužek pro studenty a pedagog. První takové setkání proběhne již 29. 3. 2023 skrze wikipedistický workshop, jehož náplní bude založení účtu a pískoviště na Wikipedii, představení databáze Wikimedia Commons, seznámení se s editovacím rozhraním, informace o „dobré praxi“ a pravidlech přispívání.

Prvotní text, podle kterého byl článek napsán, poskytla vyučující VŠCHT – doktorka Tereza Leonhardt.

Autor použité fotografie: Gampe, CC-BY-SA-4.0, prostřednictvím Wikimedia Commons.

 

Zobrazit všechny novinky