Odebírejte newsletter

Studenti KISK píší články k tématu mediálního vzdělávání na Wikipedii

Propojování mediálního vzdělávání a Wikipedie opět letos pokračuje zapojením studentů informatiky a knihovnictví z brněnské Katedry informačních studií a knihovnictví (KISK). Studenti se opět pod vedením lektora Jaroslava Maška a dohledem pedagožky Pavlíny Mazáčové pustí do psaní hesel na české Wikipedii, které souvisejí s mediálním vzděláváním. Přehled aktuálních článků a hesel je dostupný na portálu Mediální gramotnost, který je vstupní branou do celého oboru. Vedle brněnské katedry se do práce zapojí také studenti pražského Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.

Podrobné informace ke kurzu na KISK naleznete na webu Jaroslava Maška. V případě zájmu o zapojení do práce na portálu a rozvoje mediálky na Wikipedii se můžete zapojit do Wikiprojektu Mediální vzdělávání.

Kromě aktivit zaměřených na studenty a zkvalitnění obsahu na Wikipedii je spolek Wikimedia ČR aktivní i v jiných rovinách. V září letošního roku jsme se stali členy platformy Jednoho světa na školách. Společně s JSNS, Demagog.cz, Faketicky a dalšími aktéry se snažíme nabízet Wikipedii jako vhodný nástroj k rozvoji mediální gramotnosti.

 

Zobrazit všechny novinky