Odebírejte newsletter

Zahajujeme kurz pro budoucí knihovníky a informační pracovníky na FF UK v Praze

V pondělí 26. února začíná dlouhodobě připravovaný kurz Píšeme Wikipedii – Portál: Mediální gramotnost pro studenty Ústavu informačních studií a knihovnictví (UISK) na Filozofické fakultě v Praze. Na základě úspěšné zkušenosti s výukou studentů na brněnské KISK jsme se rozhodli rozvinout spolupráci i s budoucími knihovníky v Praze. Tři studentky se zapojili do pilotní práce na článcích na Wikipedii v zimě 2023, v únoru začíná bloková výuka pro 25 studentů se zaměřením na hesla související s mediálním vzděláváním. Spolupráce naplňuje také strategické partnerství s Univerzitou Karlovou podepsané v loňském roce. Lektorem je Pavel Bednařík, garantem za FF UK Pavlína Kolínová.

 

Zobrazit všechny novinky