Odebírejte newsletter

Přečtěte si shrnutí valné hromady 5. 6. 2022

Schválit výroční zprávu spolku, výroční zprávu o hospodaření a účetní závěrku, výroční zprávu Revizní komise a schválení nového znění Stanov a Organizačního řádu – to byly hlavní úkoly letošní první valné hromady. Více v článku na blogu.

 

Zobrazit všechny novinky