Odebírejte newsletter

Stanovisko k novele autorského zákona

Wikimedia ČR a COMMUNIA vypracovali společné stanovisko k novele autorského zákona implementující směrnici EU, která sjednocuje pravidla online platforem pro sdílení obsahu. Společné stanovisko bylo zasláno vybraným senátorům, kteří se budou předmětnou novelou zabývat. Stanovisko podporuje základní principy svobody projevu a upozorňuje na rizika spojená s nasazením systémů pro automatizované rozpoznávání obsahu. Senátoři již reagovali, že zaslané stanovisko projednají.

 

Zobrazit všechny novinky