Odebírejte newsletter

Ministerstvo kultury ČR podpořilo projekt Otevřené sbírky

Projekt Otevřené sbírky mapující stav digitalizace kulturního dědictví v ČR získal pro svou čtvrtou realizaci dárek v podobě udělení záštity Ministerstva kultury ČR.

Projekt pod křídly Wikimedia Česká republika tím posiluje svou důvěryhodnost a přínos pro širokou veřejnost na straně jedné a pro kulturní instituce na straně druhé.

Svou podporu rovněž laskavě projevili tradiční partneři projektu – UMPRUM, časopis Arts&Antiques a portál Artalk.cz

Za to patří dík všem vč. celého realizačního týmu!

 

Zobrazit všechny novinky