Odebírejte newsletter

Wikimedia ČR navazuje nová partnerství. Tentokrát se Společně & Digitálně.

Wikimedia ČR se připojila k platformě neziskových organizací za digitání transformaci státu Společně & Digitálně. Zařadila se tak po bok zakládajících členů – významných nevládních neziskovek s mezinárodním přesahem – kteří podporují myšlenku občansky orientovaného státu. Tato myšlenka odpovídá advokačním aktivitám Wikimedia ČR v oblasti GLAMu, kde dlouhodobě podporuje zpřístupňování informací, rozvíjení vzdělanosti a podporu šíření svobodné tvorby prostřednictvím mj. advokacie vůči Ministerstvu kultury ČR, zákonodárcům a představitelům krajské samosprávy v oblasti kultury. V rámci platformy Společně & Digitálně budeme usilovat o koordinovaný přístup v uvedených oblastech a zároveň se těšíme na inspirativní spolupráci se zkušenými partnery.

 

Zobrazit všechny novinky