Odebírejte newsletter

Proběhl workshop se studenty Gymnázia Thomase Manna ve VHÚ

V rámci probíhající výzvy Československo v roce 2023 proběhla také jedna z akcí, která propojuje skupiny studentů a historických institucí. Hlavní lektor Wikimedia ČR Pavel Bednařík a lektor, Wikipedista a historik Michal Louč připravili společně workshop Wikipedie jako klíč k poznání (Československa), který studentům představil možnosti vnímání a reflexe historie pomocí Wikipedie, její četby i tvorby. Zázemí Vojenského historického ústavu nesloužilo jen jako kulisa, studenti Gymnázia Thomase Manna po workshopu zašli na komentovanou prohlídku této instituce.

 

Zobrazit všechny novinky