Odebírejte newsletter

Wikimedia ČR a Mediální olympiáda 2024

Ve středu 27. března 2024 vyvrcholilo závěrečné kolo Mediální olympiády, kterou v Ostravě druhým rokem pořádá Moravskoslezská vědecká knihovna. V porotě kromě odborníků z vysokých škol i mediální praxe (UPOL, ČTK, NFNŽ) zasedl také hlavní lektor Wikimedia ČR Pavel Bednařík. V závěrečném kole porota vyhodnotila videa 14 týmů na téma Digitální stopa. Konkurence v letošním roce byla velká, protože olympiáda poprvé probíhala celostátně. Z celkem 600 škol bylo po prvním kole vybráno 14 škol, za každý kraj tak nejlepší. V Ostravě je čekal kromě tří postupových kol také pestrý program, např. workshop a procházka spojená s focením na Wikimedia Commons. Mimo Mediální olympiádu proběhlo také školení pro knihovny z moravskoslezského kraje, které bylo zaměřeno na to, jak učit seniory psát na Wikipedii.

 

Zobrazit všechny novinky