Odebírejte newsletter

Wikimedia Česká republika se připojila k otevřenému dopisu, který vyzývá OSN, aby prostřednictvím Globálního digitálního paktu chránila otevřené a decentralizované online platformy

Dne 23. dubna se Wikimedia Česká republika připojila k Wikimedia Foundation, neziskové organizací provozující projekty Wikimedia, a k dalším 11 pobočkám Wikimedia po celém světě. Otevřeným dopisem vyzvala členské státy Organizace spojených národů (OSN) k ochraně Wikipedie a dalších projektů veřejného zájmu v připravovaném Globálním digitálním paktu (Global Digital Compact).

Více informací na našem blogu

 

Zobrazit všechny novinky