Odebírejte newsletter

Studenti UISK napsali řadu nových hesel na Wikipedii

V letním semestru 2023/2024 proběhl historicky první kurz Píšeme Wikipedii – wikiportál Mediální gramotnost na Ústavu informačních studií a knihovnictví (UISK) na pražské Univerzitě Karlově. Velký zájem o tento kurz garantovaný odbornou asistentkou Pavlínou Kolínovou předčil očekávání pořadatelů a byla proto operativně navýšena jeho kapacita. Cílem volitelného předmětu bylo seznámit studenty s principy a pravidly přispívání na Wikipedii, ale také založit nové články v oblasti mediální výchovy nebo knihovnictví. Vznikla řada hesel, která se dotýkají prace knihoven, jako profil iniciátorky zavádění digitálních vyhledávacích nástrojů, paní Marie Balíkové, nebo článek o knihovnickém discovery systému. V oblasti mediálního vzdělávání přibyly články mimo jiné o informační bublině, teoretičce informačních studií Christine L. Borgman, organizaci Zvol si info, fenoménu králičí nory (rabbit hole) nebo genderové digitální propasti. Někteří studenti si zvolili možnost rozšíření stávajících článků. Mezi nejzdařilejší příklad patří významné rozšíření článku satira od Alice Valiuliny. Na základě zájmu spolku a zástupců UISK bude kurz vypsán opět v letním semestru 2024/2025.

Autor: Kat.stastna – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

 

Zobrazit všechny novinky